وقایع نگاری نارنیا

هرگاه در نارنیا شاه یا ملکه شوید‌،تا ابد شاه یا ملکه خواهید ماند.

درباره من
دانشجوی رشته ی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد تهران مرکز (دانشکده علوم پایه)
آرشیو

نویسنده: فاطمه تاجیک
تاریخ: جمعه 29 خرداد 1394 ساعت: 11:14

  

 

The Pevensies - Then and Now by EdmundLucyLOVAH


Kings and Queens of Narnia by Jugoria


In their time... by Lily-so-sweet


Narnia Avatars by Lily-so-sweet


Anna Popplewell as Susan Pevensie by RussiaNet